Olemme osa Coronariaa

Lasten fysioterapia

Lasten terapia/NDT-Bobath-terapia (neurologisen kuntoutuksen lähestymistapa)

Terapian avulla tuetaan ja edistetään lapsen viivästynyttä tai poikkeavaa kehitystä pyrkien ikätasoiseen kehitykseen. Terapiaa toteutetaan kotona, koulussa, päiväkodissa tai lapselle tutussa ympäristössä. Vauvoilla, lapsilla ja nuorilla tutkitaan liikkumisen, toiminnan sekä kommunikoinnin kykyjä. Järjestämme myös erilaisia lasten jumpparyhmiä.

Operaatioiden tai tapaturmien jälkeistä kuntoutusta toteutetaan eri tavoin, tavoitteena palauttaa motoriset taidot ja toimintakyky ennalleen.

Pyrimme vähentämään rajoittavia tekijöitä, jotta lapsi pystyy toimimaan painovoimaa vastaan eri tilanteissa. Tällöin liikkuminen monipuolistuu, toimintakyky edistyy sekä havaintomotoriikka kehittyy.

22802184_1447581831944658_4123155345595957248_n(1)