Olemme osa Coronariaa

Lantiopohjan kuntoutus

Lantionpohjan fysioterapia ja raskaudenaikainen fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on hoitaa ja ennaltaehkäistä erilaisia lantionpohjan lihaksiston toimintahäiriöitä. Niitä ovat esimerkiksi virtsan ja ulosteen pidätyskykyyn liittyvät ongelmat, lantion sisäelinten laskeumat, kiputilat ja ummetus sekä raskaudesta johtuvat muutokset lantionpohjassa.

Virtsankarkailu eli virtsainkontinenssi on yleinen keski-ikäisten ja ikääntyvien naisten elämänlaatua huomattavasti heikentävä vaiva. Lantiopohjan lihasten vahvistaminen ehkäisee ja usein myös parantaa virtsankarkailun.

Raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen

Lantiopohjan lihaksistolla on kaksi tärkeää tehtävää: tukea lantionpohjan elimiä ja virtsaputken sulkumekanismia. Lantionpohjan harjoittelulla tähdätään näiden toimintojen ylläpitoon. Harjoittelu vahvistaa lihaksia, jolloin niiden ajatellaan kestävän paremmin venytystä vaurioitumatta. Synnytyksenjälkeisellä lantionpohjan harjoittelulla pyritään nopeuttamaan toipumista tai ehkäisemään myöhempiä lantionpohjan toimintahäiriöitä.

Ohjattu harjoittelu on motivoivaa ja se perustuu yksilölliseen hoitosuunnitelmaan. Fysioterapiassa voidaan hyödyntää lantionpohjan lihastestausta tarkoitukseen soveltuvan mittarin (biofeedback) avulla ja tarvittaessa fysioterapiassa käytetään elektroterapiaa.

Raskauden jälkeen suorien vatsalihasten erkaumaa voidaan hoitaa fysioterapialla, jos vatsalihakset eivät palaudu normaalisti. Hyvä lantionpohjanlihasten kunto edesauttaa vatsalihasten palautumista.